Osnovni Forex Pojmovi

Valuta i valutni parovi


Valuta je novac, odnosno novčana jedinica kojom se plaća u nekoj zemlji ili u skupini zemalja. U Hrvatskoj to je kuna (HRK), u većini zemalja Europske Unije to je euro (EUR), u SAD-u to je američki dolar (USD), u Ujedinjenom Kraljevstvu britanska funta (GBP), u Japanu jen (JPY), itd. Dvije valute čine valutni par. Na Forex tržištu mi zapravo trgujemo valutnim parovima. Svaki valutni par ima svoj tečaj. On predstavlja brojčani iznos jedne valute prema drugoj, odnosno cijenu prve valute para izražene u drugoj valuti para. Najtrgovaniji valutni par je euro američki dolar odnosno kako se to označava na Forex-u  EUR/USD. Recimo, da je u jednom trenutku njegov tečaj (cijena) 1.1055. To znači da za 1 euro dobivamo 1.055 američkih dolara. Svaki valutni par izraže


Važno je napomenuti da postoje dvije osnovne skupine valuta: fluktuirajuće (eng. floating) i vezane (eng. fixed). Fluktuirajućima cijenu određuje tržište, tj ponuda i potražnja koja je uzrovana brojnim globalnim događajima. Vezane valute su one čija cijena je vezana uz neku drugu valutu. Hrvatska kuna je primjer vezane valute. Njezin tečaj vezan je uz euro, s manjim promjenama koje se kreću granicama između 7.2 i 7.7 kuna za euro. Također, postoje valute koje su djelomično vezane. Za trgovanje na Forex-u puno su interesantnije fluktuirajuće valute odnosno valutni parovi koji se sastoje od tih valuta. U svijetu imamo 8 fluktuirajućih valuta, te su one prikazane u tablici.


OZNAKA DRŽAVA VALUTA
USD SAD Američki dolar
EUR Europska Unija Euro
JPY Japan Jen
GBP Ujedinjeno Kraljevstvo Funta
CHF Švicarska Franak
CAD Kanada Kanadski dolar
AUD Australija Australski dolar
NZD Novi Zeland Novozelandski dolar

Najtrgovaniji parovi na Forex-u su: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD i USD/CHF. Za te parove koristimo engleski naziv majors. Ostala tri para koja sadrže američki dolar i fluktuirajuću valutu su AUD/USD, NZD/USD i USD/CAD. Za njih koristimo engleski naziv minors. Sve ostale kombinacije fluktuirajućih valutnih parova, dakle one koje ne sadrže američki dolar, se nazivaju engleskim nazivom crosses.     


Pip


Pip je jedinicu izmjene cijene nekog valutnog para. Cijena većine valutnih parova izražena u obliku decimalnog broja s pet decimala, dok valutni parovi koji uključuju japanski jen izraženi su decimalnim brojem s tri decimale. Pip predstavlja predzadnju decimalu, dakle četvrtu, kod parova s pet decimala, odnosno drugu kod onih s tri decimale. Npr. ako je tečaj EUR/USD 1.10552 i ako on poraste za jedan pip njegov tečaj će biti 1.10562. Ako cijena USD/JPY iznosi 109.754 i ako ona padne za jedan pip, cijena tog para će iznositi 109.744. Zadnju decimalu kod valutnog para, odnosno desetinu pipa nazivamo point.


Forex trgovci (trejderi) svoju uspješnost trgovine valuta izražavaju u pipovima. Npr. možemo reći: Danas sam trgujući na Forex-u zaradio 20 pipova.

Također, važno je znati da su prije pet i više godina postajali brokeri koji cijenu valutnog para izražavali s četiri decimale odnosno s dvije decimale parove koji sadrže jen. Sumnjam da ovo još neki broker čini, ali u tom slučaju pip predstavlja zadnju decimalu valutnog para.


Lot


Lot je jedinica trgovanja na Forex tržištu. To je ulog koji stavljamo u transakciju. Standardni lot iznosi 100 000 američkih dolara. Manje jedinice koje se koriste su: mini lot (10 000 USD) i mikro lot (1 000 USD).


Financijska poluga (Leverage)


Financijska poluga (eng. leverage) je mehanizam koji čini trgovanje na Forex-u atraktivnijim jer nam omogućuje da izvršimo transakciju s više novca nego sto smo uložili. Pomoću ovog mehanizma ostvarujemo značajnije dobitke, ali također može prouzrokovati značajnije gubitke.  Kao što smo primijetili valutni parovi ne fluktuiraju toliko kao što je to slučaj kod nekih drugih financijskih instrumenta (npr. dionice) tako da je financijska poluga izrazito bitan element trgovanja na Forex-u. Ona se izražava u obliku razmjera npr. 1:100. No, što to znači?


Najbolje ću Vam objasniti na primjeru. Uzmimo da imamo na raspolaganju (na našem računu za trgovanje) 10000 USD. I recimo da želimo kupiti neki financijski instrument npr. zlato čija cijena iznosi 1000 USD po unci. Sada zamislimo da želimo u tu našu transakciju uložiti 2000 USD. Dakle, za naših 2000 USD možemo dobiti 2 unce zlata. Sada ćemo u ovu priču uključiti financijsku polugu i neka ona iznosi 1:100. Dakle, uz tu polugu na naših uloženih 2000 USD sada ćemo dobit 100 puta (jer je poluga 1:100) više zlata, odnosno 200 unci. Recimo da je cijena zlata porasla na 1050 USD po unci i mi se odlučimo na prodaju i prodat ćemo svih naših 200 unci. Pošto je cijena jedne unce porasla za 50 USD mi smo ukupno zaradili 10 000 USD. S obzirom na to da je naš ulog bio 2000 USD naša zarada je bila pet puta viša. Prilično dobra investicija zar ne?


Međutim, s financijskom polugom treba biti pažljiv jer može djelovati i protiv nas. Vratimo se na naš primjer dakle imamo račun od 10000 USD i uloživši 2000 USD kupili smo 200 unci zlata po cijeni od 1000 USD koristeći polugu 1:100. Recimo da cijena zlata počinje padati i padne ispod za 50 USD dakle na 950 USD. U tom trenutku bit ćemo u ukupnom gubitku od 10000 USD.


Pošto naš gubitak odgovara ukupnim sredstvima na našem računu broker će automatski prodati svih naših 200 unci zlata po cijeni od 950 USD zato što mi više nemamo sredstava na računu da garantiramo da možemo podnijeti daljnji pad cijene zlata. Ukupna sredstava na našem računu bit će jednaka nuli, te smo ovom transakcijom, ne samo izgubili sve što smo uložili nego smo i izgubili sva sredstva na računu. Cijena prilikom koje dolazi do automatske prodaje (eng. margin call) od strane brokera naziva se granična cijena (eng. margin).               


Spread


Spread predstavlja razliku između kupovnog i prodajnog tečaja. Npr. ako je kupovni tečaj GBP/USD 1.23450, a prodajni 1.23465 onda je spread 1.5 pipova. Dakle, razlika između prodajnog tečaja od 1.23465 i kupovnog od 1.23450 iznosi 0.00015, što odgovara 1.5 pipova.  


Trend


Pojam trend podrazumijeva smjer kretanja cijene za određeni financijski instrument. Trend može biti rastući, padajući ili se može kretati na istoj razini.


Rastući trend karakterizira rast cijene financijskog instrumenta, te ga još nazivamo bikovski trend (eng. bullish). Suprotno padajući trend karakterizira pad cijene financijskog instrumenta, a još ga nazivamo medvjeđi trend (eng. bearish).


Kada se cijena kreće unutar određenih granica tj. niti raste niti pada kažemo da nema trenda (eng. sideways).


Duga i kratka pozicija


Ulaz u transakciju nad nekim valutnim parom nazivamo otvaranjem pozicije, dok izlaz iz transakcije nazivamo zatvaranjem pozicije. Naša pozicija može biti duga (eng. long) i kratka (eng. short), dakle za svaki valutni par mi možemo otvoriti ili dugu ili kratku poziciju. Dugu poziciju otvaramo kada očekujemo da će cijena nekog valutnog para rasti. Ako cijena tog valutnog para stvarano poraste bit ćemo na dobitku, a ako cijena počinje padati bit ćemo na gubitku. Suprotno, kada očekujemo da će cijena nekog valutnog para padati otvaramo kratku poziciju. Ako cijena tog valutnog para stvarno počinje padati bit ćemo na dobitku, a ako cijena počne rasti bit ćemo da gubitku.


Npr. recimo da tečaj EUR/CAD iznosi 1.50110. Ako za taj par otvorimo dugu poziciju bit ćemo na dobitku ako euro počinje rasti prema kanadskom dolaru, dok ako kanadski dolar počinje rasti prema euru bit ćemo na gubitku. Ako za taj isti par otvorimo kratku poziciju profitirat ćemo ako kanadski dolar počne rasti prema euru, dok ćemo biti na gubitku ako euro počne rasti prema kanadskom dolaru.Swap


Swap (ili onernight) je prekonoćna kamata, odnosno naknada za otvorenu poziciju. On može biti pozitivan, odnosno negativan, tj. na swapu možemo profitirati odnosno, on nam može biti trošak. No čemu se radi? Dakle, svaka valuta ima svoju kamatnu stopu koju propisuje centralna banka. Te kamatne stope se povremeno mijenjaju, a utječu na izračun swap-a koji se obračunava za sve otvorene pozicije koje držimo preko ponoći.


Uzmimo za primjer valutni par EUR/USD, gdje euro ima kamatnu stopu 0.0% dok je za američki dolar ona iznosi 1.75%. U slučaju da smo za taj par otvorili dugu poziciju, odnosno kupili euro prema dolaru nama će se u ponoć obračunati negativan swap zato što euro (prvo navedena valuta kod valutnog para) ima manju kamatnu stopu od američkog dolara (drugo navedene valute u valutnom paru). Ako bi međutim euro imao veću kamatnu stopu od američkog dolara taj swap bi bio pozitivan.

Ako bismo otvorili kratku poziciju nama bi se u ponoć obračunao pozitivan swap jer američki dolar ima veću kamatnu stopu od eura. Da euro ima veću kamatnu stopu od američkog dolara swap bi bio negativan za kratku poziciju.