Proporcionalna Analiza – William Gann


Doktor William Gann je bio jedan od najuspješnijih trgovaca na financijskim tržištima. Autor je jedne od najinteresantnijih suvremenih teorija koja povezuje cjenovna kretanja s vremenom. On u prognoziranju koristi mnoge matematičke i geometrijske teorije. Mnogi trgovci danas slijede njegove principe trgovanja, ali treba imati u vidu da su njegove teorije dosta komplicirane i nisu namijenjene početnicima. Stoga ćemo u ovom članku analizirati samo njegova dva osnovna alata koja se nalaze u sklopu najpopularnije platforme za trgovanje na Forex-u MetaTrader 4. Prema njegovim teorijama optimalno kretanje cijena razvija se pod kutem od 45 stupnjeva. Pretpostavlja se da su geometrija kretanja cijena i kutevi pod kojima se tržišne cijene razvijaju specifični, te se koriste kao temelj za projektiranje budućih kretanja.


Gannova lepeza (eng. Gann Fan)


Gannova lepeza sastoji se od 9 linija koji se postavljaju pod različitim kutevima. Te linije imaju ulogu razina podrške i otpora. Središnja linija nalazi se na 45 stupnjeva. Ostale linije jednako su udaljene od središnje linije, te se nalaze pod kutevima 7.5 , 15 , 18.75 , 26.25 , 63.75 , 71.25 , 75 i 82.5 stupnjeva.

Gannovu lepezu koristimo tako da odredimo posljednji vrh ili dno i otvaramo je u smjeru nadolazećeg vala pod kutem od 45 stupnjeva kako je prikazano na sljedećoj slici. Tako zrake lepeze služe kao orijentacija za potencijalne razine podrške i otpora cjenovnog kretanja.


Gannova lepeza

Gannova mreža (eng. Gann Grid)


Gannova mreža tvori se obrtno od Gannove lepeze. Pod kutem od 45 stupnjeva od vrha ili dna otvaramo je na takav način da možemo obuhvatiti prvi val kretanja cijene. Tako dobivamo mrežu koja nam prikazuje potencijalne razine otpora i podrške. Kod rasta kretanje se formira prema linijama koje imaju nagib prema gore dok kod pada kretanje se formira prema linijama koje imaju nagib prema dolje. Gannova mreža prikazana je na sljedećoj slici.  


Gannova mreža