Grafička Analiza – Dvoznačne figure


Dvoznačne figure predstavljaju cjenovne modele koji mogu ovisno o slučaju mijenjati odnosno nastavljati trend. Do sada smo već govorili o trokutima koji su prvenstveno figure za nastavak trenda, ali mogu biti i figure promjene trenda, dakle dvoznačne figure. Ovdje ćemo obraditi pravokutnik i dijamant dvije figure koje s podjednakom vjerojatnošću mogu biti figure nastavaka odnosno figure promjene trenda.


Pravokutnik (eng. rectangle)


Ova figura poznata je još kao trading range, a predstavlja period konsolidacije. To je figura dvostrukog karaktera, ovisno o tome u kojoj etapi trenda se formira može biti figura nastavka ili promjene trenda. Model je prikazan na sljedećoj slici.

Nakon jako izraženog kretanja cijena nailazi na jaku razinu te se od nje odbija. Nakon toga započinje privremeno kretanje u suprotnom smjeru sve do nove jake razine. Kada cijena dostigne tu jaku razinu ona se od nje također obija te slijedi ponovni pokušaj proboja prve jake razine. Taj ciklus može se ponoviti nekoliko puta. Cijena će se više puta odbijati od dviju jakih razina sve dok ne dođe do proboja jedne od tih razina. U slučaju da je model kraći (manje ciklusa odbijanja od dviju jakih razina) veća je vjerojatnost da će se proboj desiti u istom smjeru kretanja u koji je bio prije nego što je cijena ušla u figuru, dok ako je model duži (više ciklusa odbijanja) veća je vjerojatnost da će doći do promjene trenda.


Svojstva modela


  • Postoje dvije jake razine – razina otpora i razina potpore, te su paralelne jedna s drugom
  • Poziciju otvaramo u točki proboja jake razine
  • Stop narudžbu stavljamo ispod (kod kupovine) odnosno iznad (kod prodaje) probijene linije
  • Cilj nam je jednak visini pravokutnika

Dijamant (eng. diamond)


Figura dijamant se formira kao trokut koji se širi te se u nakon toga pretvara u simetrični trokut. Dakle sastoji se od dva trokuta širećeg i simetričnog koji se pojavljuju neposredno jedan za drugim. Ova figura na tržištima se pojavljuje rijetko i dosta ju je teško primijetiti. Može biti figura promjene trenda i figura nastavka trenda, a prikazana je na sljedećoj slici.


Svojstva modela


  • Prvo se formira se trokut koji se širi
  • Zatim se u najmanje četiri točke formira simetrični trokut
  • Ulaz u poziciju, cilj i stop narudžba se određuju kao i za simetrični trokut
  • Volumen trgovanja pada kako cijena ulazi u figuru. Zatim kako se figura formira on počinje rasti sve dok cijena ne počinje formirati simetrični trokut. Od tog trenutka on ponovno pada sve do proboja i izlaska cijene iz figure.