Tehnički indikatori – ADX

ADX (skraćenica od engl. Average Directional Movement Index) je još jedan indikator koji je sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća osmislio Welles Wilder kao dopunu svom paraboličnom sustavu (o kojem smo govorili u prošlom članku). Koristi se za mjerenje intenziteta tržišnog trenda odnosno za mjerenje njegove snage.


Izračun ADX indikatora se temelji se na pomičnom prosjeku raspona cijena u određenom vremenskom razdoblju. Najčešće koristimo 14 periodnu  pomičnu vrijednost, iako se mogu koristiti i drugi periodi. ADX možemo koristiti prilikom trgovanja bilo kojeg financijskom instrumenta (ne samo Forex, nego i dionice, indeksi, opcije …)


Kao osnova se koristi indikator usmjeravanja kretanja +DM i DM. Određivanje usmjeravanja kretanja se dobiva pomoću uspoređivanja današnjeg i jučerašnjeg raspona cijena. Najveći dio današnjeg raspona, koji se nalazi van jučerašnjeg, nam pokazuje smjer kretanja (DM). Sljedeća etapa je određivanje ADX-a.


ADX indikator se prikazuje u zasebnom proziru i ima raspon od najniže do nule do najviše 100. ADX nije usmjeren indikator pomoću njega ne utvrđujemo smjer kretanja trenda (bikovski ili medvjeđi) nego registrira njegovu snagu. Dakle, ako je trend padajući i on se pojačava ADX indikator će rasti. Kada je + DM iznad -DM, cijene se kreću prema gore, ADX mjeri snagu rastućeg trenda. Kada je -DM iznad + DM, cijene se kreću prema dolje, ADX mjeri snagu padajućeg trenda.


Kada se osnovna linija ADX-a počinje povećavati s ekstremno niske razine – primjerice 20 ili 25, vrlo vjerojatno znači da počinje novi trend. Dakle, mora se uzeti duga pozicija (kupovina) ukoliko +DM siječe -DM odozdo prema gore ili uzeti kratka pozicija (prodaja) ukoliko, obrnuto, -DM siječe +DM odozdo prema gore. Dok linija ADX raste, na tržištu se razvija jasan trend i znači da možemo zadržati već otvorenu poziciju. Kada ADX počne padati nakon čega je prešao najveću vrijednost znači da kretanje cijena nije toliko jasno izraženo i slijedi razvoj korekcije. U tom je trenutku pogodno skupljanje dobitaka odnosno zatvaranje postojećih pozicija. Nikako se ne preporučuje otvaranje novih.


ADX indikator pokazuje dobre rezultate kada se koristi zajedno sa nekim indikatorom koji pokazuje smjer kretanja trenda (npr. pomični prosjek ili drugi). U tom slučaju ADX indikator ćemo koristiti kao filter. Dakle, ulazit ćemo u trgovinu samo onda ako se ADX počinje povećavati i dostigne razinu 20 ili 25. Zatim ćemo provjeriti u koji smjer nam prikazuje indikator trenda ako je on bikovski ući ćemo u dugu poziciju, a ako je on medvjeđi ući ćemo u kratku poziciju.