Proporcionalna Analiza – Ostali alati i indikatori

U ovom članku ćemo navesti i opisati druge alate i indikatore koje koristimo u proporcionalnoj analizi. Svim tim alatima zajedničko je da nam pomažu odrediti cjenovne razine koje su prikladne za postavljenje cilja odnosno stop narudžbe naših trgovina. To su Pivot Points, Murray Math i Središnja Linija.


Pivot Points


Ovaj alat odnosno indikator Forex trgovci često koriste za pronalaženje potencijalnih razina potpore i otpora. To su razine na kojima očekujemo da će cijena izazvati neku reakciju. Uz to, pivot points indikator pomaže trgovcima odrediti sentiment tržišta za vrijeme određenog vremenskog intervala.


Pivot points su izvorno koristili trgovci terminskim ugovorima (eng. futures contracts). Većina tih trgovaca su bili dnevni trgovci. Prije početka jutarnje sesije, izračunavali bi pivot points nivoe financijskih instrumenata kojima bi trgovali, koristeći maksimalnu, minimalnu i cijenu zatvaranja, prethodnog dana.


Kada je obujam trgovanja veći imamo veću mogućnost proboja pivot points razina, a za vrijeme manjeg obujma trgovanja, cijena se obično kreće između pivot razina te vjerojatnost proboja manja. Već smo do sada naučili da je koncept potpore i otpora jedna je od najvažnijih ideja prilikom trgovanja na tržištima. Trgovanje bez znanja gdje se mogu dogoditi potencijalne promjene vrlo je opasno i ne preporučuje se. 


Pivot poins su alat koji trgovcima može pomoći da prepoznaju cjenovne razine na kojima će trgovci će doći do povećane razine trgovanja. Imajte na umu da će mnogi trgovci postavljati stop narudžbe i ciljeve oko tih razina, tako da tu postoji veća vjerojatnost odbijanja ili proboja tih razina.


Postoji više vrsta pivot points razina koje se razlikuju prema načinima izračunavanja. To su Standardni Pivot Points (ili samo Pivot Points), Camarilla, Woodie PP, Fibonacci PP i Demarker PP.


Standardni Pivot Point


Standardni PP se izračunava prema sljedećoj formuli:


 • Pivot point (PP) = (Najviša cijena + Najniža cijena + Cijena zatvaranja)/3
 • Potpora 1 (S1) = 2 * Pivot point – Najviša cijena
 • Otpor 1 (R1) = 2 * Pivot point – Najniža cijena
 • Potpora 2 (S2) = Pivot point – (O1 – P1)
 • Otpor 2 (R2) = Pivot point – (O1 + P1)
 • Potpora 3 (S3) = Najniža cijena – 2 * (Najviša cijena – Pivot point)
 • Otpor 3 (R3) =  Najviša cijena + 2 * (Pivot point – Najniža cijena)

Ako se tržište otvori ispod pivot razine smatra se da je tog dana dobro uzeti kratke pozicije. Isto tako ako se tržište otvori iznad pivot razina smatra se da je tog dana pogodno otvarati duge pozicije. Razine Pivot Point, Otpor 1 i Potpora 1 imaju najveći značaj. Dok, razine Otpor 2, Otpor 3, Potpora 2 i Potpora 3 odgovaraju tržištu na kojem se previše prodavalo odnosno previše kupovalo, te se te razine često koriste kao orijentir za izlazak iz pozicije.


Camarilla


Camarilla Pivot Points je prema mojem osobnom iskustvu indikator koji najtočnije prikazuje razine na kojima može doći do promjene kretanja smjera cijene. Njegove razne podrške i otpora se računaju prema sljedećim formulama:


 • Četvrti otpor (R4) = Cijena zatvaranja + ((Najviša cijena – Najniža cijena) x 1,5000)
 • Treći otpor (R3) = Cijena zatvaranja + ((Najviša cijena – Najniža cijena) x 1,2500)
 • Drugi otpor (R2) = Cijena zatvaranja + ((Najviša cijena – Najniža cijena) x 1,1666)
 • Prvi otpor (R1) = Cijena zatvaranja + (Najviša cijena – Najniža cijena x 1,0833)
 • Pivot point (PP) = (Najviša cijena + Najniža cijena + Cijena zatvaranja) / 3
 • Prva potpora (S1) = Cijena zatvaranja – ((Najviša cijena – Najniža cijena) x 1,0833)
 • Druga potpora (S2) = Cijena zatvaranja – ((Najviša cijena – Najniža cijena) x 1,1666)
 • Treća potpora (S3) = Cijena zatvaranja – ((Najviša cijena – Najniža cijena) x 1,2500)
 • Četvrta potpora (S4) = Cijena zatvaranja – ((Najviša cijena – Najniža cijena) x 1,5000)

Kod ovog indikatora razine R3 i S3 imaju najveću važnost.


Murray Math


Indikator Murray Math je sustav za otvaranje ključnih razina i trgovine unutar njih. Bazira se na jednoj od Gannovih teorija koja za određivanje prirodnih proporcija u kretanju cijena koriste odnos 1/8. Murray Math predstavlja geometrijski sustav koristeći pravila Gannove teorije i japanskih svijeća. Osnovi cilj je određivanje trenda na tržištu, trgovine u trendu, brzog izlaska s tržišta s dobitkom (s jedne razine na drugu). Kanal cjenovnog kretanja se dijeli na osmine s time da svako kretanje javlja kritičnu razinu. 


Kada tržište raste razine indikatora se koriste kao zone otpora, dok kada tržište pada linije indikatora koristimo kao zone potpore. Ako dođe do proboja jedne od razina naj vjerojatnije će se to kretanje nastaviti sve do sljedeće razine.


Središnja Linija (eng. Pichfork)


Središnju liniju je razvio Dr. Alan Andrews da bi moga lagano identificirati u kojem smjeru se cijena kreće i za koliko brzo će tamo doći. On je zagovarao tezu da je središnja linija bazirana na temelju fizikalnih zakona, te da se ti zakoni mogu primijeniti na financijska tržišta. Središnja linija prikazana je na sljedećoj slici.


Središnja linija ima tri komponente. To su: Središnja linija, Gornja paralela i Donja paralela.


Središnja linija nam vizualno govori dvije stvari. To je projekcija cijene u vremenu, dok nam njezin nagib nam govori da li se cijena nalazi u uzlaznom, silaznom ili bočnom kretanju. Kut nagiba nam prikazuje kojom brzinom će se cijena kretati prema već utvrđenom trendu.


Gornja paralela je linija koja je paralelna sa središnjom linijom, a određena je gornjom alternativnom točkom. Ona označava mjesto gdje će cijena ostati bez potencijalne snage za kretanje prema gore.  


Donja paralela je linija koja je paralelna sa središnjom linijom, a određena je donjom alternativnom točkom. Ona označava mjesto gdje će cijena ostati bez potencijalne snage za kretanje prema dolje.


Za trgovanje pomoću središnje linije moramo znati nekoliko pravila. Valja znati da ovo nisu egzaktna pravila nego pomoć koju možemo koristiti prilikom trgovanja. Kada cijena dosegne minimum ili maksimum ona će se vratiti do središnje linije u 80% slučajeva. Ako se cijena vrati do središnje linije vrlo često će u toj točci promijeniti smjer. Kada se cijena vrati na središnju liniju vrlo često se može dogoditi da će se neko vrijeme zadržati u tom području.