Proporcionalna Analiza – Fibonacci


Uvod u proporcionalnu analizu


Proporcionalna analiza proučava dužinu cjenovnih kretanja i obavezni je dio analize svakog analitičara ili trgovca. Kod trgovanja nije bitno samo pretpostaviti smjer trgovanja nego i odrediti do kojeg cjenovnog nivoa će to kretanje (u tom smjeru) trajati. Bez proporcionalne analize vjerojatnost da dostignemo maksimalni profit iz naše trgovine je vrlo mala, ili ćemo imati prevelika očekivanja ili ćemo propustiti pravi trenutak da bismo izašli iz pozicije. Postoje različite tehnike pronalaženja ključnih cjenovnih razina, one najvažnije ćemo obraditi u ovoj cjelini.

Prije stotinu godina brokeri su na burzama utemeljili pravilo za 1/3 ili 2/3 ponavljanja. Uočili su kada tržište završi kretanje u jednom smjeru obični slijedi kretanje u suprotnom smjeru koje nazivamo korekcija odnosno eng. retracement, te se zaustavlja na 1/3 ili 2/3 u odnosu na trajanje prvog kretanja. Analitičari su potom počeli preciznije izračunavati te odnose i ustanovili su da su točniji iznosi 0,618 i 0,382 koji čine tzv. Zlatni presjek. Na financijskim tržištima ovi odnosi poznati su kao Fibonaccijevi brojevi i odnosi.


Fibonaccijev niz


Fibonaccijev niz je brojčani niz kod kojeg je svaki sljedeći broj niza zbroj prethodna dva broja:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584 ….

U ovaj niz karakteriziraju sljedeće zakonitosti, ako odaberemo bilo koji broj u nizu njihov omjer s prethodnim brojem će biti 0.618 a sa sljedećim brojem će biti 1.618. Što su brojevi veći to će točnije ispunjavati ovaj odnos. Ako pak usporedimo bilo koji broj s brojevima koji su za dva mjesta ispred i za dva mjesta iza biranog broja ti odnosi će biti 0.382 i 2.618.

Dužina cjenovnih kretanja stalno odgovara omjeru neka broja iz Fibonaccijeva niza. Najčešće korišteni odnosi su: 0.236,  0.386, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1,1618, 2, 2,36, 2.618, 4.236 … Alat koji se najčešće koristi u prognoziranju dužine cjenovnog kretanja je dužina posljednjeg vala koji je završio u suprotnom smjeru. Cjenovnim valom smatramo svako kretanje od vrha do dna ili obrnuto od dna do vrha. Na primjer kada završi jedan silazni val i počinje novo kretanje kao uzorak uzimamo dužinu tog vala i projektiramo Fibonaccijeve razine. Te razine prikazuju ciljeve kretanja i istovremeno imaju ulogu prirodnog otpora ili potpore.


Fibonacci Retracement


Ovaj alat redovito se koristi u prognoziranju duljine cjenovnih kretanja, kako kod korektivnih valova (koji su suprotni osnovnom trendu) tako i kod impulsnih valova (koji pokreću cijene u smjeru osnovnog trenda). Fibonacci retracement najbolje ćemo objasniti sljedećem na primjeru. Na slici je prikazano kretanje cijene USDCHF valutnog para.Padajući trend započet je kretanjem koje je označeno crvenom linijom. Nakon toga dolazi do korekcije te se cijena vraća do nivoa 23,6, te se od njega odbija i okreće prema dolje sve do razine 78,6. Nakon toga cijena se ponovno penje  do razine 38,6 od koje se odbija prema dolje do razine 88,6. Zatim slijedi još nekoliko vraćanja na razinu 50 da bi cijena probila razinu 100 i spustila se sve do razine 138,2, odnosno do razine 161,8. Na toj razini medvjeđe gibanje završava i dolazi do promjene trenda započinje novi bikovski trend koji se penje sva do razine 23,6 našeg inicijalnog gibanja.

Na ovom promjeru vidjeli smo kako svaka Fibonaccijeva razina predstavlja potencijalnu liniju otpora odnosno potpore.  Shvatimo ove nivoe kao linije odluke na kojima može doći do promjene smjera. Fibonaccijeve razine možemo dobiti tako da sporimo bilo koji vrh i dno. Možemo na istom grafu spotiti i više kombinacija vrhova i dna. Tako ćemo dobiti jake Fibonaccijeve razine, a to su nivoi gdje će doći do preklapanja razina dvije ili više različite kombinacije vrhova i dna. Te razine imaju veću vjerojatnost postati razine otpora ili razine potpore.


Fibonacci Fan – Lepeza


Fibonacci Fan postavljamo tako da povežemo točku vrha i točku dna (ili obrnuto). Pri tome ćemo dobiti linije lepeze koje predstavljaju razine otpora i podrške. Lepeza je prikazana na sljedećoj slici.Fibonacci Expansion – Fibonaccijevo Širenje


Ovaj alat još nazivamo vanjski Fibo, Projektiranje cjenovnih ciljeva i cjenovnih ograničenja računamo tako da spojimo vrh i dno zadnjeg vala koji je u istom smjeru kao i trenutni. Na primjeru na sljedećoj slici imamo padajući trend na valutnom paru USDCAD. Povezali smo vrh i dno posljednjeg vala i tako smo dobili potencijalne linije potpore (u ovom slučaju).