Tehnički indikatori – Stochastic oscilator

Stohastički oscilator je pedesetih godina prošlog stoljeća utemeljio George Lane i od tada sve do danas ostao je jedan od najpopularnijih oscilatora. Mnogi trgovci ga koriste za slanje signala. Indikator pokazuje sposobnost bikova da zatvore tržište u blizini gornjeg kraja raspona kretanja cijene (close da bude blizu high-a), ili medvjeda u visini donjeg kraja (close da bude u blizini low-a). Cilj je otkriti snagu trenutne kratkoročne tendencije. Može se reći da indikator izražava ritam kretanja cijena.


Stochastic indikator se sastoji od dva parametra – %K i %D, a računamo ga prema sljedećim formulama:


%K = [ (Close – L5) / (H5 – L5) ] * 100


Close je trenutna cijena zatvaranja, L5 je najniži minimum u posljednja 5 stupca, a H5 je najviši maksimum u posljednja 5 stupca.


%D = (CL3 / HL3) * 100


CL3 je trodnevni zbroj od (Close – L5), a HL3 je trodnevni zbroj od (H5 – L5). Oscilator koji je napravljen tako kreće se u rasponu od 0 do 100.


Signal za kupovinu se dobiva kada se indikator poveća iznad 20 a kada padne ispod 80 imamo potencijalni signal za prodaju. Zone iznad 80 i ispod 20 se shvaćaju kao stanje u kojem se na tržištu previše kupuje (overbought) i previše prodaje (oversold). Kad cijene uđu u zonu u kojoj se na tržištu previše prodaje smatra se da su se medvjedi iscrpili i da možemo očekivati rast. Da bismo dobili signal za kupovinu moramo pričekati da rast iznad 20, da bismo bili sigurni da počinje novo uzlazno kretanje.


Položaj linija %K i %D također nam daje signale za kupovinu odnosno za prodaju. Ako je linija %K  iznad linije %D onda je to znak da se tržište trenutno nalazi u rastućem trendu, dok kada je linija %K ispod linije %D tržište je u padajućem trendu. Ovaj indikator dobro funkcionara u kombinaciji s pomičnim presjekom.