Tehnički indikatori – Osnovne karakteristike

Uvod


Tehnički indikator je matematički izračun izveden iz cijene ili volumena trgovanja nekog financijskog instrumenta. Taj izračun može nastati korištenjem nekog drugog tehničkog indikatora. Rezultat koji dobijemo je vrijednost indikatora. Ta nam vrijednost pomaže u predviđanju budućih promjena cijene financijskog instrumenta.


Tehničke indikatore ste sigurno već vidjeli kao linije koje se uz japanske svijeće (ili neki drugi prikaz cijene) nalaze na grafu. Forex trgovci ih koriste kao sastavni alat u sklopu tehničke analize odnosno trgovanja.


Tehnički indikator nudi drugačiju sliku te se pomoću njega može analizirati snaga i smjer osnovnog kretanja cijene.


Tehnički indikator ima tri osnovne funkcije:

 • Obavijestiti trgovce o ispunjavanju određenog uvjeta
 • Predvidjeti smjer kretanja cijene
 • Potvrditi analizu izrađenu kretanjem cijene ili nekim drugim tehničkim indikatorom

Kategorije tehničkih indikatora


Postoje dvije kategorije tehničkih indikatora:

 • Vodeći indikatori (eng. leading indicators) daju signale za trgovanje odmah prilikom početka trenda
 • Indikatori zaostajanja (eng. lagging indicators) prate kretanje cijene

Vodeći indikatori pokušavaju predvidjeti cijenu koristeći u svom izračunu nakon nekog kraćeg razdoblje kretanja cijene. Najpopularniji vodeći pokazatelji su Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) i Stohastički Oscilator. Ovi indikatori obično računaju koliko je neki financijski instrument pretjerano kupljen (eng. overbought) ili pretjerano prodan (eng. oversold). Pretpostavka je da će se, kad je nešto “pretjerano prodano”, vratiti u normalu. Daju dobre rezultate kada nemamo jasno izražen trend (sideways gibanje). Nisu toliko točni kao indikatori zaostajanja.

Indikatori zaostajanja daju signal nakon što je trend već započeo ili je već došlo do promjene smjera trenda. Najčešći indikator zaostajanja je pomični prosjek (eng. moving average). Ovi indikatori ne signaliziraju nadolazeću promjenu cijene, oni jednostavno govore što cijene radi (da li raste ili pada) u datom trenutku, te nam tako pomažu trgovati. Signaliziraju kupovinu ili prodaju kasnije, ali zato s velikom točnošću prikazuju smjer kretanja cijene. Ove indikatore bolje je koristiti prilikom jasno izraženog trenda na tržištu.


Tehnički indikatori prema položaju na grafu


S obzirom na položaj na grafu postoje dvije vrste tehničkih indikatora:

 • Prekrivajući (eng. Overlays): Tehnički indikatori koji koriste istu ljestvicu kao i cijena te se nalaze na istom grafu. To su npr. Pomični prosjek i Bollinger bands.
 • Oscilatori (eng. Oscillators): Tehnički indikatori koji osciliraju između lokalnog minimuma i maksimuma i nacrtani su iznad ili ispod grafa cijene. To su npr. MACD, RSI i Stohastički oscilator.

Vrste tehničkih indikatora


Postoje četiri vrste tehničkih indikatora:

 • Indikatori koji slijede trend (eng. trend following)
 • Momentum indikatori
 • Indikatori koji mjere volatilnost (eng. volatility)
 • Indikatori Volumena

Indikatori koji slijede trend


Indikatori koji slijede trend informiraju trgovce da li je određeni financijski instrument u trendu rasta ili pada, te da li trend uopće postoji. Osim što pokazuju smjer oni mjere i tog snagu trenda. To su npr. Pomični presjek, MACD ili Parabolic SAR.


Momentum indikatori


Momentum indikatori pomažu u prepoznavanju brzine kretanja cijene uspoređujući različite varijable cijene tijekom vremena. Također se mogu koristiti i za analizu volumena trgovanja. Izračunavaju se usporedbom trenutne cijene s prethodnim cijenama. To su Commodity Channel Index (CCI), RSI i Stohastički oscilator.


Indikatori koji mjere volatilnost


Indikatoriri volatilnosti mjere stopu kretanja cijene, bez obzira na njezin smjer kretanja. Temelje se na promjeni najviših i najnižih povijesnih cijena. Pružaju korisne informacije o rasponu kupnje i prodaje na određenom tržištu i tako pomažu trgovcima da utvrde trenutke kada može doći do promijene smjera. To su Bollinger Bands, Average True Range (ATR) i Standardna devijacija.


Indikatori Volumena


Indikatori volumena mjere snagu trenda ili potvrđuju smjer trgovanja na neki oblik prosjeka volumena. Najjači trendovi često se javljaju kad se volumen povećava. To su Chaikin Money Flow (CMF), On Balance Volume (OBV) i Volume Oscilator (VO).


Odabir indikatora


Prilikom korištenja tehničkih indikatora treba znati da niti jedan tehnički indikator nije 100% siguran. Kako bi se pogrešni signali sveli na minimum, gdje se kretanje cijena razlikuje od pokazivanja indikatora, svaki se tehnički indikator se kombinira s drugim indikatorima kako bi se povećala njegova pouzdanost. Postupak kombinacije tehničkih indikatora nazivamo filtriranje gdje se jedan od njih koristi kao filtar jer odstranjuje (filtrira) krive signale.

Neki indikatori djeluju bolje tijekom određenog vremenskog perioda, pa stoga treba odabrati one indikatore koji odgovaraju vašem periodu trgovanja. Učestalost signala je još jedan faktor koji treba uzeti u obzir prilikom odabira indikatora. Ako ste dnevni trgovac, trebali biste indikatore koji generiraju mnogo trgovačkih signala u danu, nasuprot tome swing trgovac želio bi manje signala tijekom dana.