Tehnički indikatori – Moving Average (MA)

Moving Average – MA


Prosječna vrijednost ili pomični presjek (eng. Moving Average) je standardna tehnika koja se koristi u analizi podataka. Koristi se za dobivanje prikupljenih informacija o kretanju podataka u vremenu kako su prikazani u sljedećem brojčanom nizu.

a1 , a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13, a14, a15


Tehnički indikator ima tri osnovne funkcije:

 • Obavijestiti trgovce o ispunjavanju određenog uvjeta
 • Predvidjeti smjer kretanja cijene
 • Potvrditi analizu izrađenu kretanjem cijene ili nekim drugim tehničkim indikatorom

Osnovni parametri


U tehničkoj analizi, MA je osnovni i najčešće korišteni indikator. Kada ga stavimo na graf, pokazuje nam osnovnu tendenciju kretanja cijene isključujući pri tome njene fluktuacije. Indikator ima sljedeće osnovne parametre:

 • Cijena
 • Period
 • Vrsta

Već smo spomenuli da se kod tehničke analize najčešće koriste četiri cijene – cijena otvaranja (Open price), cijena zatvaranja (Close price), najviša cijena (High price) i najniža cijena (Low price). Kod MA cijena prikazuje koje vrijednosti svakog pojedinačnog stupca će se koristiti. Prilikom izračuna ovog indikatora možemo koristiti i neku od izvedenica 4 osnovne cijene. To su:

 • Median price (High + Low)/2
 • Typical price (High + Low + Close)/3
 • Weighted Close (High + Low + Close + Close)/4

Period je parametar koji nam govori u kojem vremenskom intervalu će se obrađivati podaci. Npr. Ako je period 50 to znači da će trenutnu vrijednost MA odrediti podaci koji su dobiveni u posljednjih 50 vremenskih perioda. Ako promatramo satni graf naš MA određuju podaci u posljednjih 50 sati.

Postoji nekoliko vrsta pomične vrijednosti. To su:

 • Jednostavna prosječna vrijednost (Simple MA – SMA)
 • Eksponencijalna prosječna vrijednost (Exponential MA – EMA)
 • Smoothed MA – (SMMA)
 • Linear Weighted MA – (WMA)
 • Hull MA – (HMA)

Indikatori zaostajanja daju signal nakon što je trend već započeo ili je već došlo do promjene smjera trenda. Najčešći indikator zaostajanja je pomični prosjek (eng. moving average). Ovi indikatori ne signaliziraju nadolazeću promjenu cijene, oni jednostavno govore što cijene radi (da li raste ili pada) u datom trenutku, te nam tako pomažu trgovati. Signaliziraju kupovinu ili prodaju kasnije, ali zato s velikom točnošću prikazuju smjer kretanja cijene. Ove indikatore bolje je koristiti prilikom jasno izraženog trenda na tržištu.


Svojstva različitih vrsta


Vrsta nam zapravo definira način izračuna pomične vrijednosti. U ovom članku opisat ćemo Simple, Linear Weighted i Exponential Moving Average.

Simple Moving Average (SMA) – izračunava prosječnu vrijednost neke cijene u određenom vremenskom periodu. Vratimo se na naš brojčani niz. Kako bi izračunali SMA iz tih podataka Recimo da želimo izračunati 15 periodni SMA Close cijene. Tada ćemo koristiti sljedeću formulu:


SMA (15,Close) =  (a1+a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 + a12 + a13 + a14 + a15)/15


SMA je pogodan za korištenje na grafu koji predstavlja veći vremenski period kao što su dnevni, tjedni ili mjesečni.


Linear Weighted Moving Average (WMA) također izračunava prosječnu vrijednost u određenom vremenskom periodu, ali za razliku od SMA ovdje svaki period ima različitu težinu. Drugim riječima govoreći, kod SMA sve ulazne vrijednosti imaju jednaku važnost, dok kod WMA one se množe s različitim faktorima. Najveću težinu ima vrijednost posljednjeg vremenskog perioda, dok najmanju težinu ima vrijednost prvog vremenskog perioda. Važna karakteristika je da se vrijednost težine proporcionalno povećava od prve do posljednje vrijednosti.


Exponential Moving Average (EMA) isto kao i WMA ima određene težine koje se pridružuju ulaznim podacima. Također posljednja vrijednost ima najveću težinu. Razlika je što je težina posljednjih nekoliko perioda puno veća od težina ostalih. Drugim riječima govoreći, krećući se unatrag u vremenu težine se smanjuju s većim postotkom nego kod WMA, odnosno smanjuju se eksponencijalno. Ovaj Moving Average češće se koristi na grafovima koji predstavljaju manje vremenske periode.


Na sljedećoj slici možemo vidjeti razliku između ove tri prosječne vrijednosti.

Crvenom bojom prikazan je SMA, zelenom WMA, dok je EMA plavi. Iz slike vrlo lako možemo vidjeti razliku u brzini kojom ove tri prosječne vrijednosti reagiraju na promjenu smjera kretanja cijene. Najbrži je WMA, zatim slijedi EMA, dok je SMA najsporiji.


Zaključak


Moving Average je osnovni indikator. Na tom indikatoru se temelji velik dio drugih indikatora koji koristi većina trgovaca na Forexu. Taj indikator u jednom ili drugom obliku može biti ulazni ili izlazni signal trgovine. Možemo ga koristiti kao filter, kao dinamička stop narudžba, ili slično. Može naći primjenu u svakoj trgovačkoj strategiji.