Tehnički Indikatori – Parabolic SAR

Welles Wilder je sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća osmislio ovaj parabolični sustav. Indikator teži otkrivanju pogodnih trenutaka kada treba zatvoriti trenutačnu poziciju i otvoriti suprotnu (eng. SAR – Stop and Reversal). U suštini ovaj indikator je suprotan kliznim prosječnim vrijednostima s time da je razlika što se on kreće s različitim ubrzanjem. Indikator je razrađen s ciljem da se koristi kao trgovački sustav kod jasno izraženih trendova.


Općeniti princip je sljedeći: dok je tržište usmjereno prema dolje mora se pratiti trend s otvorenom kratkom pozicijom a stop se samo premješta, a kad se smjer okrene, mora se uzeti duga pozicija i ponovno se mora čekati a stop samo premještamo. Ovaj indikator je vrlo pogodno koristiti kao klizni stop trail stop). Parabolic SAR vrlo usko prati tržišno kretanje i u isto vrijeme kada cijene uđu u korekciju ne približava im se brzo nego smanjuje tempo ubrzanja. Ta karakterna osobina često nam pruža mogućnost da ostanemo što je moguće duže u trendu.Na slici prikazan je Parabolic SAR indikator. U lijevom dijelu grafa, nakon što je poslan signal za prodaju, dolazi trenutak kada cijena radi uzlaznu korekciju. U tom trenutku cijena je vrlo blizu točkama indikatora, ali ih ne probija. Tako, izračunavajući stop prema Parabolic SAR indikatoru dobiva se dodatnih 60 pipova zarade. Kada se tržište okrene („stop i okret”) mora se uzeti duga pozicija i ponovno slijediti trend.


Početna točka kada se tržište okrene je posljednji minimum ili maksimum prethodnog kretanja. Indikator izračunavamo prema sljedećoj formuli:


Pt+1 = Pt + AF * (EP – Pt)


Pt – trenutačna cijena zatvaranja stupca

Pt+1 – cijena zatvaranja sljedećeg stupca

EP – maksimalna cijena do koje je došlo na tržištu od dana kupovine ili minimalna cijena do koje je došlo na tržištu nakon signala za prodaju

AF – koeficijent usredotočenosti. On određuje brzinu kojom indikator prati tržišno kretanje. AF ovisi o broju novih maksimuma od trenutka kupovine ili o broju novih minimuma od trenutka prodaje.