Tehnički indikatori – MACD

O indikatoru


Indikator MACD (engl. Moving Average Convergence Divergence) izračunava se kao razlika između dviju kliznih pomičnih vrijednosti, a obično se prikazuje u obliku stupaca. Za definiranje ulaznog signala koristi se klizna prosječna vrijednost same linije MACD-a, te signalne linije. Ovaj indikator jedan je od najpopularnijih klasičnih indikatora i koristi ga većina analitičara i trgovaca na financijskim tržištima. Koristimo ga za analizu „energije trenda”. Energija trenda je pojam koji podrazumijeva spremnost i sposobnost bikova ili medvjeda da podrže (da naprave nove kupovine ili prodaje) trenutačnu tendenciju.


Izračun i svojstva indikatora


Za izračun MACD indikatora obično koristimo eksponencijalne klizne pomične vrijednosti (EMA), s periodima 26 i 12, a kao signalna linija se koristi jednostavna prosječna vrijednost od 9 perioda. Formule za izračun MACD linije i Signalne linije indikatora su sljedeće:


MACD = EMA(12) – EMA(26) 

Signaln = SMA(9)[MACD]


Dakle, MACD linija je zapravo razlika dviju kliznih pomičnih vrijednosti, dok je signalna vrijednost klizna pomična vrijednost te MACD linije. Indikator je obično prokazuje u zasebnom prozoru ispod grafa kao što je prikazano na sljedećoj slici. MACD linija prikazana je u obliku stupaca, dok je signalna linija prikazana u pomoću pune crte.


Općenita pravila korištenja indikatora su sljedeća:

  • Kada se MACD linija nalazi iznad nulte razine generalni trend je uzlazni, odnosno kad je linija MACD-a ispod nule generalni trend je silazni
  • Dok god MACD linja raste, rastući trend ima potencijal (kod silaznog trenda je obrnuto)
  • Kada cijena formira nove, više vrijednosti, a u istom trenutku MACD linija pada smatra se da je bikovski trend oslabio i možemo očekivati pad cijene. Taj efekt nazivamo nepotvrđivanje ili divergencija (engl. divergence) trenda. Ovaj efekt vrlo je dobra prognoza koja nas upozorava da bi moglo doći do okretanja smjera trenda.


Divergencija


Vodeći indikatori pokušavaju predvidjeti cijenu koristeći u svom izračunu nDivergencija je razilaženje smjera cijene i smjera indikatora. Ona izražava princip nepotvrđivanja trenutne tendencije. Kada nove vrhove potvrde novi vrhovi u indikatoru to znači da novi trgovci podupiru trend s entuzijazmom. Oni očekuju da će cijena dostići najviše razine. Nepotvrđivanje znači da se novi vrhovi prije svega dostižu inercijom (kod uzlaznog trenda, dok kod silaznog trenda to su dna) i zbog nedostatka dovoljnog broja prodavača koji će zadržati rast cijene. U tom slučaju, dolazi trenutak u kojem svi koji žele kupiti su to već učinili i više nema tko kupovati (ovo je pojednostavljeno objašnjenje – pravilnije je reći da su količine narudžbi za kupovinu premale). U tom trenutku čak i male količine narudžba (najčešće zbog zatvaranja dugih pozicija) izazivaju pad cijene jer su sve svi bikovski raspoloženi trgovci već iscrpili i kupovine su minimalne. Upravo ta situacija na tržištu je najpogodniji trenutak za otvaranje suprotnih pozicija dosadašnjem trendu, jer je vjerojatnost okretanja vrlo velika kao i potencijal zarade. Pojava divergencija je vrlo važan signal ne samo kod MACD indikatora nego kod gotovo svih oscilatora kao što su RSI, Stochastic, itd.


Što nam MACD govori?


Indikator MACD je jedan od najpoznatijih klasičnih indikatora i koristi ga većina analitičara i trgovaca na financijskim tržištima (pa tako i na Forex-u) za analizu energije trenda. Energija trenda podrazumijeva spremnost i sposobnost bikova ili medvjeda da podrže trenutačnu tendenciju (da naprave nove kupovine ili prodaje). Jedna tendencija (povećanje ili smanjenje cijena) će se nastaviti dok se pojavljuju nove narudžbe u njezinom smjeru. Kretanje cijena se uvjetuje od intenziteta u kretanju cijene i mora se uzeti u obzir da će doći trenutak kada će se narudžbe zatvoriti – ili zbog uzimanja dobitaka (take profit) ili zbog minimiziranja gubitaka (stop loss). Naravno, narudžbe za zatvaranje već otvorenih pozicija inicirat će kretanje u suprotnom smjeru. Taj stalni proces na financijskim tržištima karakterizira se različitim stupnjem ubrzanja, smirivanja ili iscrpljivanja. MACD indikator nastoji uhvatiti sve te karakteristike.


Zaključak


MACD je najkorisniji kada kretanje cijene financijskog instrumenta ima velike amplitude. Točnije signale šalje kod većih vremenskih grafova, iako ga možemo koristiti na svim vremenskim intervalima. U slučaju kada se na tržištu previše kupuje ili previše prodaje ili kod divergencije osnovni signali koji se koriste se nalaze kod presijecanja signalne linije. Smatra se da je jedan od najjačih tehničkih signala pojava divergencije u MACD-u (osobito na velikim grafovima – četverosatnom, dnevnom ili tjednom).  U mnogim trgovačkim strategijam često se koristi u kombinaciji s pomičnom kliznom vrijednosti.