Tehnički indikatori – CCI, RSI i Williams oscilatori

U ovom članku obradit ćemo tri oscilatora To su: Commodity Channel Index, Relative Strength Index i Williams’ Percent Range. 


Commodity Channel Index (CCI)


Ovaj indikator izmislio je Donald Lambert i njegov cilj je da otkrije i pokaže okretanja ciklusa kod financijskih instrumenata. Druga osnovna upotreba tog indikatora jest da pokaže kada je tržište u stanju pretjerane kupovine (engl. overbought) ili pretjerane prodaje (engl. oversold). Indikator izračunavamo prema sljedećoj formuli:


CCI = (Typical Price – SMA (Typical Price) )/(0.0015*Mean Deviation)


Gdje je Typical Price izvedena cijena i izračunava se prema formuli: (High+Low+Close)/3, SMA je Simple Moving Average, a Mean Deviation je prosječno odstupanje cijene od Typical Price.


Kretanje indikatora promatramo u trima zonama:


  • Ispod: -100
  • Između: -100 i +100
  • Iznad: +100

U većem dijelu vremena tržište se kreće između linija -100 i +100


Kada uđe u područje iznad +100 znači da se taj financijski instrument previše kupuje (overbought), kada uđe u područje ispod -100 znači da se taj financijski instrument previše prodaje (oversold). Signal za kupovinu dobivamo kada indikator izađe iz stanja prevelike prodaje odnosno kada izađe iz područja od ispod -100 u područje iznad -100. Signal za prodaju dobivamo kad indikator izađe iz stanja prevelike kupovine odnosno kada izađe iz područja od iznad +100 u područje ispod +100. Kod CCI indikatora važno je formiranje divergencije. Divergenciju smo već opisali u prethodnom članku o MACD indikatoru.


Relative Strength Index (RSI)


Ovaj indikator razradio je Welles Wilder i danas je jedan od indikatora koji se najčešće koristi. Primjenjujemo ga kad trebamo odrediti trenutačnu snagu i stanje tržišta.


RSI indikator računamo pomoću sljedeće formule:


RSI = 100 – 100/(1+RS)


RS = središnju vrijednost Up Close / središnja vrijednost Down Close za određen period.


Standardni RSI je 14 periodni i ima tri osnovne linije – 30, 50 i 70. U odnosu na te linije formiraju se dvije zone, ona u kojoj se previše kupuje (iznad 70) i ona u kojoj se previše prodaje (ispod 30)