Tehnička i Fundamentalna analiza

Tehnička i fundamentalna analiza predstavljaju dva osnovna pristupa koja trgovci na forexu koriste da bi predvidjeli buduća kretanja cijene valutnih parova. Tehnička analiza je se bazira proučavanju povijesnih kretanja cijene i na volumenu trgovanja (na svemu što možemo iščitati iz grafova), dok fundamentalna analiza se bazira na ekonomskim i političkim čimbenicima. No koji je pristup bolji i u čemu je razlika?


Što je fundamentalna analiza?

Dakle, fundamentalna analiza se temelji na proučavanju ekonomskih, političkih i socijalnih podataka koji predstavljaju i vrednuju određenu ekonomiju s ciljem utvrđivanja budućih kretanja cijena na financijskim tržištima. Ekonomski podaci su kvantitativni statistički pokazatelji koje periodički objavljuje razne vladine i privatne agencije. Tu prije svega spadaju objave o BDP (Bruto Domaći Proizvod), nezaposlenost, inflacija, potrošnja itd… U fundamentalnu analizu trebamo uključiti i političke događaje (Brexit, izbori u pojedinoj zemlji …) i prirodne katastrofe (korona kriza, potres ..). Generalno fundamentalna analiza se koristi za dugoročno trgovanje.


Što je tehnička analiza?

S druge strane, tehnička analiza, pristup gdje trgovac odluke o trgovini donosi na temelju podataka koje može iščitati iz grafova, je pristup koji se više koristi, a razlog je vrlo jednostavan. Povijesni podaci o cijenama i o obimu trgovanja su dostupniji većini trgovaca. Odluke se donose na temelju analiza kroz različite vremenske periode, a na ovaj način može se trgovati i kratkoročno i dugoročno. Prema ovom pristupu svi fundamentalni događaji onog trenutka kad su se dogodili bivaju ugrađeni u cijenu, stoga te događaje nije potrebno pratiti. Tako sve osim prirodnih katastrofa i neočekivanih svjetskih događaja je već ugrađeno u cijenu, te iz cijene treba znati to iščitati.


Tehnička analiza uključuje teoriju japanskih svijeća, grafičku analizu proporcionalnu (brojčanu) analizu i tehničke indikatore. Prema teoriji japanskih svijeća na temelju oblika formiranih svijeća možemo pretpostaviti buduća kretanja. Grafička ili klasična analiza temelji se na proučavanju grafičkih oblika koji su se oblikovali na samim grafovima. Proporcionalna analiza nam govori koliko dugo (odnosno do kojeg nivoa) će se cijena kretati u određenom smjeru. Tehnički indikatori predstavljaju izračun određenih parametra prethodnih kretanja cijena i tako nam pomažu u pretpostavci budućih kretanja.


Što bih trebao koristiti?

 Valja naglasiti da niti tehnička niti fundamentalna analiza nisu savršene, one samo govore da je određeno kretanje cijena (smjer) više vjerojatno od drugoga. Uspješni trgovci kombiniraju oba pristupa. Fundamentalna analiza se koristi da bi odredili koji kojim instrumentom ćemo trgovati i koji će biti smjer naše trgovine (duga ili kratka pozicija). Tehnička analiza se koristi da bismo odredili trenutak (cijenu) kad ćemo ući u poziciju i trenutak kad ćemo izaći iz pozicije.