Grafička analiza – Modeli promjene smjera

Model Glava i Ramena (eng. Head & Shoulders – H&S)


Model Glava i Ramena jedan je od najvažnijih modela promjene smjera. Može se oblikovati na vrhu i na dnu odnosno može biti model promjene iz bikovskog u medvjeđi trend i obrnuto. Vrlo ga je jednostavno prepoznati. Sastoji se od tri vrha (dna) gdje je središnji viši (u slučaju dna niže) od ostala dva. Model je prikazan na sljedećoj slici.Slika prikazuje model kod promjene iz bikovskog u medvjeđi trend. On nastaje tako da bikovski trend ulazi u laganu korekciju. Dolazi do razine potpore i formira dno. Nakon toga kretanje se nastavlja u smjeru trenda te cijena prelazi razinu prethodnog vrha. Zatim trend dolazi do jake razine otpora koju nije u stanju probiti. Slijedi ponovna korekcija gdje se cijena vraća približno na razinu dna koje je dostignuta kod prethodne korekcije (na razinu prethodne potpore). Tu se cijena odbija pokušava obnoviti prethodni trend. Taj pokušaj završava neuspjehom jer dolazi do formiranja novog vrha koji je niži od prethodnog. Zatim dolazi do ponovnog medvjeđeg kretanja i cijena se vraća na razinu potpore. Ovoga puta ta razina biva probijena i dolazi do formiranja novog medvjeđeg trenda. Probojem razine potpore model Glava i Ramena je formiran. Tu liniju potpore u ovoj figuri nazivamo linijom vrata (eng. neckline). U slučaju promjene iz medvjeđeg u bikovski trend situacija će biti zrcalno suprotna.


Svojstva modela


 • Model mora sličiti na glavu i ramena kod čovjeka, te mora biti proporcionalan i ne smije biti iskrivljen u određenom smjeru
 • Dva ramena moraju biti približno jednaka, ne smije jedno rame biti znatno veće od drugog, te moraju završavati na približno jednakoj razini
 • Model se uvijek pojavljuje na kraju izraženog kretanja (trenda)
 • Model mora biti proporcionalan svom prethodnom kretanju, odnosno ukupna visina modela treba biti manja od polovine visine (cjenovne razlike) prethodnog kretanja
 • Linija vrata može imati mali nagib, ali što je ona bliže horizontali to model ima veću vrijednost
 • Proboj linije vrata predstavlja trenutak u kojem model biva formiran, a to je i ujedimo signal za ulazak u poziciju
 • Cilj (Take profit) je jednak razmaku između linije vrata i točke glave.
 • Stop narudžbu postavljamo kod točke zadnjeg vrha (ramena)
 • Volumen trgovanja je manji tijekom formiranja figure nego što je prilikom trend kretanja

Dvostruki vrh i dvostruko dno (eng. Double Top and Double Bottom – DT and DB)


Ovo je jedan također popularan i dokazano efikasan model. Karakteriziraju ga dva vrha ili dva dna koja završavaju na približno istoj cjenovnoj razini. Ovdje ćemo obraditi figuru dvostruki vrh koja je ujedno prikazana na slici. Kod figure dvostruko dno situacija je obrnuta.

Kako vidimo na slici nakon jakog bikovskog trenda cijena nailazi na jaku razinu otpora koju nije u stanju probiti. Slijedi pad koji se nastavlja do određene razine. Nakon toga novi kupci ulaze u tržište  pokušavaju obnoviti trend. Cijena ponovno dolazi do razine otpora koju ni ovog trenutka nije u stanju probiti. Nakon toga slijedi pad. Dolazi do proboja linije prethodnog dna te formiranja novog medvjeđeg trenda. U trenutku proboja linije prethodnog dna model biva formiran.


Svojstva modela


 • Razlika između dvaju vrhova (dna) ne smije biti velika, ne smije premašivati 20%
 • Uvijek drugi vrh mora biti jednak ili niži po visini od prvog. Isto tako vrijedi i za drugo dno, ono mora biti više ili jednako prvom.
 • Model se pojavljuje na kraju izraženog gibanja, a prva naznaka njegovog formiranja je proboj trend linije tog kretanja
 • Model mora biti proporcionalan u odnosu na prethodno kretanje
 • Proboj prethodnog dna odnosno vrha je signal za otvaranje pozicije
 • Stop narudžbu stavljamo ispod (kod kupovine) odnosno iznad (kod prodaje) točke proboja
 • Cilj otvorene pozicije treba biti najmanje jednak visini figure
 • Volumen trgovanja pada za vrijeme formiranja figure, dok raste za vrijeme proboja odnosno za vrijeme trend gibanja

Trostruki vrh i trostruko dno (eng. Triple Top and Triple Bottom – TT and TB)


Kako mu i samo ime govori trostruki vrh je kombinacija triju vrhova i dva dna. Bitan uvjet je da je prvi vrh najviši i da su visine svih vrhova približno jednake. Po svojim karakteristikama sličan je H&S, DT i DB figurama, ali za razliku od navedenih figura ova se pojavljuje puno rjeđe. Također ova figura se formira puno duže od figura koje smo do sada obradili u ovom članku. Prikazana je na sljedećoj slici.Model nastaje tako da kod bikovskog trenda cijena nailazi na jaku razinu otpora koju nije u stanju probiti. Nakon toga cijena se odbija od te razine i kreće lagani pad sve dok se ne pojave novi kupci koji uzrokuju formiranje dna te novi pokušaj proboja razine otpora. Taj pokušaj biva neuspješan te dolazi do ponovnog odbijanja od razine otpora. Nakon toga dolazi do još jednog neuspješnog pokušaj proboja razine otpora nakon čeka cijena se odbija te probija razine dna. Time nastaje novi medvjeđi trend, a figura trostruki vrh biva formirana. Kod figure trostruko dno situacija je obrnuta.  

Prema gotovo svim karakteristikama ova figura jednaka je dvostrukom vrhu. Poziciju otvaramo kada cijena probije najniže dno (kod trostrukog vrha) odnosno najviši vrh (kod trostrukog dna). Cilj nam je jednak visini figure, dok stop narudžbu postavljamo iznad (kod prodaje) odnosno ispod (kod kupovine) točke proboja.


Zaobljen vrh i zaobljeno dno (eng. Rounded top and Rounded bottom – RT and RB)


Analizirat ćemo figuru zaobljeno dno koja je prikazana na sljedećoj slici. Kod figure zaobljeni vrh situacija će biti obrnuta.


Dakle kod medvjeđeg trenda nailazimo na jaku liniju potpore. Prilikom toga svijeće se slažu tako da formiraju nove minimume koji su približno jednaki. Svaka sljedeća svijeća će imati minimum na nešto nižoj razini. Zatim dolazi do lažnog proboja koji je popraćen trenutnim porastom volumena trgovanja. Nakon toga nove svijeće se kreću oko linije jake potpore s time da njihovi donji vrhovi su sada na sve višim, ali približno jednakim razinama. Nakon toga s porastom volumena trgovanja formira se novi bikovski trend i time figura biva formirana.


Bump and Run Reversal model (BARR)


Bump and Run Reversal ili BARR je čest model promjene smjera trenda. Češće ga susrećemo na tržištu dionica nego na tržištu deviza. Radi se o modelu koji možemo koristiti s velikim povjerenjem. Model može biti model promjene iz bikovskog u medvjeđi trend i obrnuto. Ovdje prikazati model promjene iz bikovskog trenda u medvjeđi, a prikazan je na sljedećoj slici.Svojstva modela


 • Trend linija uvodne faze  ima nagib između 30 i 45 stupnjeva u odnosu na horizontalu
 • Strma faza  ima nagib između 45 i 60 stupnjeva u odnosu na horizontalu (u rijetkim slučajevima može i više) i nju tržište nije u stanju dugo držati
 • Što je nagib viši to će ga tržište kraće vrijeme držati
 • Prvi signal promjene je proboj trend linije strme faze
 • Poziciju otvaramo u točki proboja trend linije uvodne faze
 • Cilj nam je postići barem 78% vrijednosti visine figure
 • Stop narudžbu postavljamo nešto ispod (kupovina) odnosno iznad (prodaja) točke otvaranja
 • Nakon prvog dostizanja trend linije uvodne faze može uslijediti nova bump faza
 • Ako se radi o tržištu dionica uvodna faza se formira najmanje mjesec dana (za Forex trgovanje ovaj uvjet nije bitan)